Używasz przestarzałej przeglądarki, która nie jest już wspierana. Aby poprawnie i bezpiecznie wyświetlić tą stronę zainstaluj Google Chrome lub Mozilla Firefox.
Adres: Jaworzno, Województwo Śląskie, Polska Czynne całą dobę 24h / 7 dni
Adres: Jaworzno, Województwo Śląskie, Polska

Usługi

Rozdzielnie elektryczne

Rozdzielnia elektryczna to kluczowy element instalacji elektrycznej w budynkach i obiektach przemysłowych. Pełni ona ważną rolę w bezpiecznym dostarczaniu energii elektrycznej do różnych urządzeń oraz zabezpieczaniu instalacji przed przeciążeniami i awariami. W tym artykule omówimy funkcję, składniki oraz znaczenie rozdzielni elektrycznych.


 1. Funkcja rozdzielni elektrycznej: Rozdzielnia elektryczna ma za zadanie optymalnie rozdzielić i kontrolować przepływ energii elektrycznej w budynku lub obiekcie. Pełni rolę punktu centralnego, w którym łączą się wszystkie przewody i obwody elektryczne. Rozdzielnia jest miejscem, w którym umieszcza się wyłączniki, bezpieczniki, liczniki energii elektrycznej, a także inne urządzenia i komponenty niezbędne do zarządzania i zabezpieczania instalacji.

 2. Składniki rozdzielni elektrycznej: Rozdzielnia elektryczna składa się z kilku kluczowych składników, z których każdy pełni określoną rolę. Oto niektóre z najważniejszych komponentów rozdzielni:
  • - Wyłączniki główne: Służą do kontrolowania całej instalacji elektrycznej, umożliwiając jej włączanie i wyłączanie.
  • - Bezpieczniki: Chronią obwody przed przeciążeniami i zwarciami, wyłączając prąd elektryczny w przypadku wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.
  • - Liczniki energii elektrycznej: Służą do monitorowania zużycia energii elektrycznej w budynku lub obiekcie.
  • - Przełączniki różnicowoprądowe (PRCD): Zapewniają dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, wykrywając różnicę prądu między przewodem fazowym a neutralnym.
  • - Przełączniki nadmiarowo-prądowe: Reagują na nadmiar prądu w obwodach, chroniąc przed przeciążeniem.

 3. Znaczenie rozdzielni elektrycznych: Rozdzielnia elektryczna odgrywa niezwykle ważną rolę w zapewnieniu bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania instalacji elektrycznej. Jej obecność umożliwia kontrolę i zarządzanie przepływem energii elektrycznej, zapobiegając przeciążeniom i awariom.